1. home
  2. NEWS&EVENTS
icon-cate

News & Events

CSR บริจาคน้ำโครงการหน่วยแพทย์อาสาครั้งที่2/2018

05 May 2018

CSR บริจาคน้ำโครงการหน่วยแพทย์อาสาครั้งที่2/2018

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่2 โดยตัวแทนจากทางบริษัทสตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)จำกัดมหาชน ร่วมแจกน้ำดื่ม ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561

Corporate Social Responsibility

01 January 2016

Corporate Social Responsibility

Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited is committed to conducting its business under good corporate governance and business ethics. The company also cares about the environment and society. It is always conscious of its accountability for the society. The company thinks of its stak

2016 Children day:

08 January 2016

2016 Children day:

To support the national children day, the company gave gifts to Watkampang school and children in Tambon Klongjig, Bang-pa-in district  where the company is located on 9 January 2016.

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2015

09 September 2015

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2015

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเสมอมา จนทำให้ได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันโดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คุณณัฐพล เผื่อนปฐม ตัวแทนบริษัทฯ รับราง

Green Industry Certificate

30 September 2015

Green Industry Certificate

In order to demonstrate the conservation of energy resources and environmental management. Efficient and systematic Industrial Estate Authority of Thailand They delivered the certificate to indicate that the Co-Star Microelectronics (Thailand) Public Company Limited () Certified Green Industry Level

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้น (โครงการ CSR-DIW for Beginner Award 2013)

22 October 2015

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้น (โครงการ CSR-DIW for Beginner Award 2013)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเบื้องต้น (โครงการ CSR-DIW for Beginner Award 2013) CSRDIW1 Download>> CSRDIW2 Download>> CSRDIW3 Download>> CSRDIW4 Download>> CSRDIW5 Download>>             

Blood Donation:

25 August 2015

Blood Donation:

To encourage employees to do services for society, the company and Thammasat Hospital, Rangsit center hold blood donation activities every 3 months.

โครงการซ่อมแซมเครื่องเล่นและปรับปรุงภูมิทัศน์

13 June 2015

โครงการซ่อมแซมเครื่องเล่นและปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการซ่อมแซมเครื่องเล่นและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นเป็นอีกโครงการหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมทักษะการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันของนักเรียน โดยสนามเด็กเล่นที่ของโรงเรียนที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำคือ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

Scholarship:

11 June 2015

Scholarship:

Education is an important foundation of the country. The company cooperated with the schools around Bang-pa-in industrial Estate to give scholarships to students on 16 June 2016

ร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล

29 March 2015

ร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล

เนื่องเหนือจากการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยร่วมกับพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังร่วมกับองค์กรภายนอกในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันนำไปสู่การสร้างประโยชน์เพื่อสังคม โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลของบริษัทฟาบริเนท ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปทำประโยชน์แก่โรงเรียนต่อไป

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

10 January 2015

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 บริษัทฯ จึงสนับสนุนจักรยานและของขวัญต่างๆในการร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง เทศบาลตำบลคลองจิก และโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขต พื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

29 July 2015

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยมาช้านานควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ตลอดไป บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และผ้าป่ามหากุศลของพนักงาน ณ วัดโบสถ์สมพรชัย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมสงกรานต์ สตาร์ส วะ วะ ว้าว

10 April 2015

กิจกรรมสงกรานต์ สตาร์ส วะ วะ ว้าว

เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยให้ความสำคัญมาช้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร และกิจกรรมการละเล่นสนุกๆ แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความสุขให้แก่พนักงานก่อนถึงวันหยุดสงกรานต์ตามที่ทุกคนรอคอย

กิจกรรมเอาของขวัญมาแลกกัน ปีที่ 3

16 January 2015

กิจกรรมเอาของขวัญมาแลกกัน ปีที่ 3

เพื่อแลกเปลี่ยนรอยยิ้มและความสุขซึ่งกันและกันของพนักงาน บริษัทฯ จัดจัดให้มีกิจกรรมเอาของขวัญมาแลกกัน โดยพนักงานทุกระดับจะนำของขวัญมารวมกันและจับสลากแลกเปลี่ยนกันอีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมสอยดาวมอบของขวัญให้แก่พนักงาน ทุกดวงดาวมีรางวัลอยู่ทุกดวง