1. home
  2. NEWS&EVENTS
icon-cate

News & Events

มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง

14 September 2020

มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง

บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้มอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าในโครงการ ”มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง” อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

มุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียน

24 August 2020

มุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียน

บริษัทฯได้ดำเนินการจัดทำ”มุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียน”ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

14 August 2020

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาค บริการโลหิตแห่งชาติที่2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย มารับบริจาคในครั้งนี้

ร่วมบุญเข้าพรรษาต้านภัยCOVID-19

31 July 2020

ร่วมบุญเข้าพรรษาต้านภัยCOVID-19

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ร่วมบุญเข้าพรรษาต้านภัย COVID-19” ถวายหน้ากากอนามัยพร้อมน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดชุมพลนิกายาราม และ วัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สตาร์ส รวมใจ สู้ภัย COVID-19

18 June 2020

สตาร์ส รวมใจ สู้ภัย COVID-19

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส รวมใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุน ตู้ปันสุข ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางปะอิน

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

05 May 2020

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 4,008 ขวด มอบให้กับที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 1

06 March 2020

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 1

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ” บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ

กิจกรรมรับรางวัล CSR-DIW สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนยั่งยืน

23 September 2019

กิจกรรมรับรางวัล CSR-DIW สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมชาย บิลแหละ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เข้ารับรางวัล CSR-DIW สถานประกอบการที่มีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนยั่งยืน ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกนด์

CSR กิจกรรมสตาร์สไมโครอาสา ร่วมซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

21 September 2019

CSR กิจกรรมสตาร์สไมโครอาสา ร่วมซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวดและนำสิ่งของใช้ อาหารแห้ง มอบเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัย ณ.บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพลง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ณ งานพัฒนาชมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 April 2019

กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ณ งานพัฒนาชมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุงาน งานพัฒนาชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีฐานะ ยากจนและไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง

รับมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

16 September 2020

รับมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณไพรัตน์ เฉลยทรัพย์ และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่องค์กรมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(T-VER) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

Activity to receive The Prime Minister’s Industry Award 2019 for an Outstanding Achievement in Logistics and Supply Chain Management.

16 September 2019

Activity to receive The Prime Minister’s Industry Award 2019 for an Outstanding Achievement in Logistics and Supply Chain Management.

On Monday, September 16th, 2019, Mr. Prompong Chaikul, Chief Supply Chain Officer, representative for Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited, received “The Prime Minister’s Industry Award 2019” for an Outstanding Achievement in Logistics and Supply Chain Management at the Governmen

กิจกรรม สตาร์ส มหาสงกรานต์

12 April 2019

กิจกรรม สตาร์ส มหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประเพณีไทย โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร และเลี้ยงพระถวายเพล