1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. general
  4. กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

29 July 2015

กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา


เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยมาช้านานควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ตลอดไป บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และผ้าป่ามหากุศลของพนักงาน ณ วัดโบสถ์สมพรชัย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา