1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. general
  4. กิจกรรมสงกรานต์ สตาร์ส วะ วะ ว้าว
กิจกรรมสงกรานต์ สตาร์ส วะ วะ ว้าว

10 April 2015

กิจกรรมสงกรานต์ สตาร์ส วะ วะ ว้าว


เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยให้ความสำคัญมาช้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร และกิจกรรมการละเล่นสนุกๆ แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความสุขให้แก่พนักงานก่อนถึงวันหยุดสงกรานต์ตามที่ทุกคนรอคอย