1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. csr
  4. โครงการ 2 : “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3”
โครงการ 2 : “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3”

09 December 2020

โครงการ 2 : “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3”


วันที่ 9 ธันวาคม 2563 : ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาค บริการโลหิตแห่งชาติที่2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย มารับบริจาคในครั้งนี้