1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. csr
  4. ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง
ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง

30 October 2020

ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง


วันที่ 30 ตุลาคม 2563 : บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประพณีไทยวันลอยกระทงร่วมกับนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา