1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. csr
  4. มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง
มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง

14 September 2020

มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง


บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้มอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าในโครงการ ”มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง” อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา