1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. csr
  4. บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

14 August 2020

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2


ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาค บริการโลหิตแห่งชาติที่2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย มารับบริจาคในครั้งนี้