1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. csr
  4. สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19
สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

05 May 2020

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19


บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 4,008 ขวด มอบให้กับที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19