1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. csr
  4. สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 1
สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 1

06 March 2020

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 1


บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ” บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ