1. home
  2. NEWS&EVENTS
  3. csr
  4. CSR กิจกรรมสตาร์สไมโครอาสา ร่วมซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
CSR กิจกรรมสตาร์สไมโครอาสา ร่วมซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

21 September 2019

CSR กิจกรรมสตาร์สไมโครอาสา ร่วมซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวดและนำสิ่งของใช้ อาหารแห้ง มอบเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัย ณ.บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพลง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี