1. home
  2. NEWS&EVENTS

csr

โครงการ 2 : “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3”

09 December 2020

โครงการ 2 : “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 : ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาค บริการโลหิตแห่งชาติที่2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย มารับบริจาคในครั้งนี้

โครงการ : “ปฏิทินเก่าเราขอ” ครั้งที่ 2

29 January 2021

โครงการ : “ปฏิทินเก่าเราขอ” ครั้งที่ 2

วันที่ 29 มกราคม 2564 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” นำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะไปบริจาคเพื่อนำไปทำเป็นอักษรเบรล์ลโดยมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถัมภ์

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020

17 November 2020

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมชาย บิลแหละ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัยากรบุคคลและธุรการ เข้ารับรางวัล CSR-DIW สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ สโมสรทหารบก

ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง

30 October 2020

ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 : บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประพณีไทยวันลอยกระทงร่วมกับนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง

14 September 2020

มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง

บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้มอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าในโครงการ ”มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง” อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

มุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียน

24 August 2020

มุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียน

บริษัทฯได้ดำเนินการจัดทำ”มุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียน”ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

14 August 2020

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาค บริการโลหิตแห่งชาติที่2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย มารับบริจาคในครั้งนี้

ร่วมบุญเข้าพรรษาต้านภัยCOVID-19

31 July 2020

ร่วมบุญเข้าพรรษาต้านภัยCOVID-19

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ร่วมบุญเข้าพรรษาต้านภัย COVID-19” ถวายหน้ากากอนามัยพร้อมน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดชุมพลนิกายาราม และ วัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สตาร์ส รวมใจ สู้ภัย COVID-19

18 June 2020

สตาร์ส รวมใจ สู้ภัย COVID-19

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส รวมใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุน ตู้ปันสุข ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางปะอิน

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

05 May 2020

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 4,008 ขวด มอบให้กับที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 1

06 March 2020

สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 1

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ” บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ

CSR กิจกรรมสตาร์สไมโครอาสา ร่วมซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

21 September 2019

CSR กิจกรรมสตาร์สไมโครอาสา ร่วมซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวดและนำสิ่งของใช้ อาหารแห้ง มอบเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัย ณ.บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพลง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี